Numer bieżący
Numery Archiwalne
Tom 85, 2014
Tom 84, 2013
Tom 83, 2012
Tom 82, 2011
Tom 81, 2010
Tom 80, 2009
Tom 79, 2008
Tom 78, 2007
Tom 77, 2006
Tom 76, 2005
Szukaj
Zgłaszanie artykułu - przewodnik
Aktualności
Newsletter
Język
Język:
 
 » 
Streszczenie artykułu
 
Wrodzony brak szyjki macicy – wytworzenie połączenia maciczno-pochwowego
Grażyna Maciołek-Blewniewska 1, Andrzej Malinowski 1
1 - Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoksopowej ICZMP w Łodzi
Ginekol Pol 2010; 81(05):389-392
ICID: 911702
Article type: Case report
IC™ Value: 5.40
Streszczenie dostarczone przez Wydawcę
 
Streszczenie
Cel pracy: Wrodzony brak szyjki jest rzadką i dość trudną do korekcji wadą narządów płciowych. Jeszcze przed 10 laty większość autorów, przy obecności tej wady, zalecało wycięcie macicy w celu uniknięcia ciężkiego zakażenia narządów płciowych. Wynikało to z trudności w odtworzeniu kanału szyjki. Obecnie rozwój technik rozrodu i laparoskopowych pozwala na rewizję tego poglądu i coraz częściej podejmowane są próby zachowania macicy w tych przypadkach.
Materiał i metoda: zabieg operacyjny przeprowadzono w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej ICZMP u 19-letniej pacjentki, która skarżyła się na brak miesiączki i bóle w podbrzuszu od 16 roku życia. Po przeprowadzeniu wywiadu, badania ginekologicznego, badań hormonalnych i diagnostyki obrazowej postawiono rozpoznanie wrodzonego braku szyjki. Podjęto decyzję o operacji z dwóch dostępów laparoskopowego i pochwowego. Na drodze laparoskopii nacięto otrzewną załamka pęcherzowo-macicznego i zsunięto pęcherz moczowy. Podobnie nacięto otrzewną załamka odbytniczo-pochwowego i odreparowano odbytnicę. Następnie wykonano nacięcie w dnie macicy przez które przeprowadzono sondę i kontynuowano zabieg od strony pochwy. Nacięto śluzówkę pochwy w szczycie pochwy i odreparowano pęcherz moczowy i odbytnicę uzyskując dostęp do fragmentu szyjki macicy, z której wycięto stożek uzyskując dostęp do jamy macicy w miejscu wyczuwalnej sondy. Do macicy doszyto śluzówkę pochwy pojedynczymi szwami w kilku miejscach. W jamie macicy pozostawiono cewnik Foleya na 21 dni. W okresie pooperacyjnym stosowano antybiotykoterapię, irygacje pochwy i antykoncepcję. Po 4 m-cach od operacji wykonano histeroskopową ocenę połączenia maciczno-pochwowego stwierdzając całkowite jego wygojenie. Wnioski: Rozwój technik rozrodu i laparoskopowych coraz częściej motywuje do podejmowania prób zachowania macicy. Opisywany przez autorów przypadek z wytworzeniem połączenia maciczno-pochwowego jest tego przykładem.

ICID/b> 911702
 
PEŁNY TEKST 384 KB


Artykuły powiązane
 • in IndexCopernicus™
       wrodzony brak szyjki [0 powiązanych rekordów]
       wady macicy [0 powiązanych rekordów]
       cervical agenesis [0 powiązanych rekordów]
       uterine malformations [1 powiązanych rekordów]


 •  

  Copyright © Ginekologia Polska  2014
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.