Numer bieżący
Numery Archiwalne
Szukaj
Zgłaszanie artykułu - przewodnik
Aktualności
Newsletter
Język
Język:
 
 » 
Spis treści
 
Tom 85, Numer 02, 2014
Other
Terapia wewnątrzmaciczna w nieimmunologicznym obrzęku płodu (NIHF) – analiza 38 przypadków
Kamila  Sobczuk, Justyna  Wojtera, Ewa  Draga, Ewa  Gulczyńska, Katarzyna  Janiak, Krzysztof  Szaflik
Ginekol Pol 2014; 85(02):92-100
ICID: 1094716
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 732 KB  |  STATS
Zależność pomiędzy wartościami stężeń kwasów żółciowych w surowicy krwi ciężarnych kobiet z cholestazą wewnątrzwątrobową a stanem noworodka po urodzeniu
Artur  Kowalski, Iwona  Janosz-Gładyś, Anita  Olejek, Piotr  Bodzek
Ginekol Pol 2014; 85(02):101-104
ICID: 1094718
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 210 KB  |  STATS
Wysoka częstość żywych urodzeń po zachowawczym leczeniu ciąż ektopowych Metotreksatem
Jakub  Wyroba, Józef  Krzysiek, Agnieszka  Rajtar-Ciosek, Olga  Kacalska-Janssen, Andrzej  Zmaczyński, Joanna  Wiatr, Tomasz  Milewicz, Magdalena  Pulka
Ginekol Pol 2014; 85(02):105-110
ICID: 1094719
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 313 KB  |  STATS
Analiza częstości występowania proapoptycznych białek p53 i p21 w nabłonkowych guzach jajnika
Małgorzata  Gajewska, Mirosław  Wielgoś, Grzegorz  Panek, Janina  Marczewska
Ginekol Pol 2014; 85(02):111-116
ICID: 1094721
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 378 KB  |  STATS
Wczesne powikłania pooperacyjne dostępu przezpochwowego w chirurgii jelita grubego
Andrzej L. Komorowski, Francisco   Alba Mesa, Antonio  Amaya Cortijo, Jose Manuel Romero Fernandez, Miguel Angel Sanchez Hurtado, Francisco Miguel Sanchez Magrallo
Ginekol Pol 2014; 85(02):117-120
ICID: 1097058
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 255 KB  |  STATS
Związek pomiędzy immunohistochemiczną ekspresją MMP-2 a rokowaniem w raku jajnika
Tekin  Ekinci, Pelin Ozun Ozbay, Seyran  Yigit, Ali  Yavuzcan, Selda  Uysal, Ferit  Soylu
Ginekol Pol 2014; 85(02):121-130
ICID: 1097067
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 472 KB  |  STATS
Poziom prolaktyny i polimorfizm genu apolipoproteiny E a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie
Iwona  Bojar, Dorota  Raczkiewicz, Artur  Wdowiak, Alfred  Owoc
Ginekol Pol 2014; 85(02):131-139
ICID: 1097070
IC™ Value: 6.50
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 498 KB  |  STATS
Ultrasonograficzna ocena objętości nadnerczy płodu. Rola nadnerczy w patogenezie porodu przedwczesnego
Arkadiusz  Krzyżanowski, Katarzyna  Karwasik-Kajszczarek, Izabela  Dymanowska-Dyjak, Adrianna  Kondracka, Anna  Kwaśniewska
Ginekol Pol 2014; 85(02):140-144
ICID: 1097079
IC™ Value: 5.20
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 248 KB  |  STATS
Rozpoznanie zespołu policystycznych jajników u dziewcząt
Agnieszka  Drosdzol-Cop, Agata  Sidło-Stawowy, Dominika  Sajdak, Violetta  Skrzypulec-Plinta
Ginekol Pol 2014; 85(02):145-148
ICID: 1097085
IC™ Value: 5.20
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 195 KB  |  STATS
Receptywność endometrium – czy potrafimy ją zdiagnozować i kontrolować? Czy ma to znaczenie?
Mateusz  Mikołajczyk, Jana  Skrzypczak
Ginekol Pol 2014; 85(02):149-155
ICID: 1097091
IC™ Value: 5.20
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 190 KB  |  STATS
Live birth of monochorionic triamniotic triplets after in vitro fertilization and blastocyst transfer: case report and review of the literature
Paweł  Radwan, Michał  Radwan, Lucyna  Kobielska, Jerzy  Sikora
Ginekol Pol 2014; 85(02):154-157
ICID: 1097096
IC™ Value: 3.90
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 218 KB  |  STATS
Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania preparatów zawierających myo-inozytol, przez pacjentki z zespołem policystycznych jajników (PCOS)

Ginekol Pol 2014; 85(02):158-160
ICID: 1097099
IC™ Value: 3.25
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 110 KB  |  STATS
 

Copyright © Ginekologia Polska  2014
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.